Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPOWZ 1.6 /2018

NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ HALI PRODUKCJI OKIEN Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W związku z realizacją przez Firmę PPHU REDAN Renata Daniłowicz projektu pod nazwą „Zwiększenie zdolności produkcyjnych okien i drzwi z PVC i aluminium oraz uelastycznienie oferty produktowej firmy Redan w Połczynie-Zdroju, poprzez rozbudowę hali produkcyjnej i budowę budynku biurowego oraz zakup maszyn i urządzeń do obróbki profili aluminiowych i PVC zbrojonych stalą.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na NA  ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ HALI PRODUKCJI OKIEN Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Lista załączników:

1. Zapytanie_ofertowe_RPOWZ_REDAN_HALA
2. Załącznik_nr_1_Formularz ofertowy_REDAN_HALA
3. Załącznik_nr_2_wzór umowy_na_roboty_budowlane_REDAN_HALA
4. Załącznik nr 3_Oświadczenie_wykonawcy_o_braku_powiązań_REDAN_HALA
5. Załącznik nr 4_Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_REDAN_HALA
6. Załącznik nr 5_ Wzór_wykaz robót_REDAN_HALA
7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie_wykaz osób_REDAN_HALA
8. Załącznik nr_7_Dokumentacja projektowa_REDAN_HALA

.

.

.

.

.

.

.

Archiwalne:

I. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWZ 1.6 /2018
NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ HALI PRODUKCJI OKIEN Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
W związku z realizacją przez Firmę PPHU REDAN Renata Daniłowicz projektu pod nazwą „Zwiększenie zdolności produkcyjnych okien i drzwi z PVC i aluminium oraz uelastycznienie oferty produktowej firmy Redan w Połczynie-Zdroju, poprzez rozbudowę hali produkcyjnej i budowę budynku biurowego oraz zakup maszyn i urządzeń do obróbki profili aluminiowych i PVC zbrojonych stalą.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na „ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ HALI PRODUKCJI OKIEN Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ„

 

Lista załączników:

Informacja o zakończeniu postępowania

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert

1. Zapytanie_ofertowe_RPOWZ_REDAN_HALA
2. Załącznik_nr_1_Formularz ofertowy_REDAN_HALA
3. Załącznik_nr_2_wzór umowy_na_roboty_budowlane_REDAN_HALA
4. Załącznik nr 3_Oświadczenie_wykonawcy_o_braku_powiązań_REDAN_HALA
5. Załącznik nr 4_Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_REDAN_HALA
6. Załącznik nr 5_ Wzór_wykaz robót_REDAN_HALA
7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie_wykaz osób_REDAN_HALA
8. Załącznik nr_7_Dokumentacja projektowa_REDAN_HALA