Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/RPOWZ 1.6 /2018 na DOSTAWĘ I MONTAŻ DWÓCH URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH”

W związku z realizacją przez Firmę PPHU REDAN Renata Daniłowicz projektu pod nazwą „Zwiększenie zdolności produkcyjnych okien i drzwi z PVC i aluminium oraz uelastycznienie oferty produktowej firmy Redan w Połczynie-Zdroju, poprzez rozbudowę hali produkcyjnej i budowę budynku biurowego oraz zakup maszyn i urządzeń do obróbki profili aluminiowych i PVC zbrojonych stalą.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na „DOSTAWĘ DWÓCH URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH”

 

 Lista załączników:

Informacja o wynikach postępowania

 

  1. Załącznik nr 0 – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/RPOWZ 1.6 /2018 na
  2. Załącznik nr 1  – Wzór oferty.
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia.
  4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.
  5. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
  6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

.

.

.

Archiwalne:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPOWZ 1.6 /2018 na DOSTAWĘ CENTRUM MASZYNOWEGO DO ŁĄCZENIA PROFILI PVC ORAZ CENTRUM OBRÓBCZEGO WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.”

W związku z realizacją przez Firmę PPHU REDAN Renata Daniłowicz projektu pod nazwą „Zwiększenie zdolności produkcyjnych okien i drzwi z PVC i aluminium oraz uelastycznienie oferty produktowej firmy Redan w Połczynie-Zdroju, poprzez rozbudowę hali produkcyjnej i budowę budynku biurowego oraz zakup maszyn i urządzeń do obróbki profili aluminiowych i PVC zbrojonych stalą.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na DOSTAWĘ CENTRUM MASZYNOWEGO DO ŁĄCZENIA PROFILI PVC oraz CENTRUM OBRÓBCZEGO WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.”

Lista załączników:

Informacja o wynikach postępowania

1. Zapytanie_ofertowe_MASZYNY_2_w_1_REDAN
2. Załącznik nr 1 do zapytania – formularz ofertowy_Maszyny_2_w_1_REDAN
3. Załącznik nr_2_do_zapytania_ Umowa_na_dostawę_maszyny_2_w_1_REDAN
4. Załącznik nr 3_Oświadczenie_wykonawcy_o_braku_powiązań_maszyny_2_w_1_REDAN
5. Załącznik_nr_4a_opis_przedmiotu_zamówienia_ZGRZEWARKA_REDAN
6. Załącznik_nr_4b_opis_przedmiotu_zamówienia_CENTRUM_REDAN
7. Załącznik nr 5_Oświadczenie_spełnieniu_warunków_udziału_Maszyny_2_w_1_Redan
8. Załącznik nr 6_Wykaz_wykonanaych_dostaw_Maszyny_2_w_1_REDAN

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPOWZ 1.6 /2018

NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ HALI PRODUKCJI OKIEN Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W związku z realizacją przez Firmę PPHU REDAN Renata Daniłowicz projektu pod nazwą „Zwiększenie zdolności produkcyjnych okien i drzwi z PVC i aluminium oraz uelastycznienie oferty produktowej firmy Redan w Połczynie-Zdroju, poprzez rozbudowę hali produkcyjnej i budowę budynku biurowego oraz zakup maszyn i urządzeń do obróbki profili aluminiowych i PVC zbrojonych stalą.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na NA  ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ HALI PRODUKCJI OKIEN Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Lista załączników:

Informacja o zakończeniu postępowania

Informacja o wynikach postępowania

1. Zapytanie_ofertowe_RPOWZ_REDAN_HALA
2. Załącznik_nr_1_Formularz ofertowy_REDAN_HALA
3. Załącznik_nr_2_wzór umowy_na_roboty_budowlane_REDAN_HALA
4. Załącznik nr 3_Oświadczenie_wykonawcy_o_braku_powiązań_REDAN_HALA
5. Załącznik nr 4_Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_REDAN_HALA
6. Załącznik nr 5_ Wzór_wykaz robót_REDAN_HALA
7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie_wykaz osób_REDAN_HALA
8. Załącznik nr_7_Dokumentacja projektowa_REDAN_HALA

.

.

.

Archiwalne:

I. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWZ 1.6 /2018
NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ HALI PRODUKCJI OKIEN Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
W związku z realizacją przez Firmę PPHU REDAN Renata Daniłowicz projektu pod nazwą „Zwiększenie zdolności produkcyjnych okien i drzwi z PVC i aluminium oraz uelastycznienie oferty produktowej firmy Redan w Połczynie-Zdroju, poprzez rozbudowę hali produkcyjnej i budowę budynku biurowego oraz zakup maszyn i urządzeń do obróbki profili aluminiowych i PVC zbrojonych stalą.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na „ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ HALI PRODUKCJI OKIEN Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ„

 

Lista załączników:

Informacja o zakończeniu postępowania

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert

1. Zapytanie_ofertowe_RPOWZ_REDAN_HALA
2. Załącznik_nr_1_Formularz ofertowy_REDAN_HALA
3. Załącznik_nr_2_wzór umowy_na_roboty_budowlane_REDAN_HALA
4. Załącznik nr 3_Oświadczenie_wykonawcy_o_braku_powiązań_REDAN_HALA
5. Załącznik nr 4_Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_REDAN_HALA
6. Załącznik nr 5_ Wzór_wykaz robót_REDAN_HALA
7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie_wykaz osób_REDAN_HALA
8. Załącznik nr_7_Dokumentacja projektowa_REDAN_HALA