Procedura handlowa

Procedura handlowa

Procedura handlowa (tylko dla odbiorców posiadających lub starających się o status dealera)

Realizacją transakcji handlowych zajmuje się dział przygotowania produkcji PPHU „REDAN”. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. PPHU „REDAN” akceptuje wyłącznie zamówienia pisemne (faxowe) lub (e-mailowe), w których sprecyzowane są: ilość, rodzaj towaru. Zamówienia od odbiorców są realizowane w momencie wpłaty zaliczki na poczet zamówionego towaru w wysokości 30% wartości zamówienia. Zamówienie towaru jest traktowane jako zobowiązanie się do jego odbioru. W momencie realizacji zamówienia wystawiana jest faktura. Po akceptacji zamówienia odsyłana jest wycena z kwotą jaka powinna być wysłana przez odbiorcę. W przypadku braku wpłaty zamówienie nie jest realizowane. Podstawą do wysłania towaru jest stwierdzenie wpłynięcia wpłaty na konto lub zapłata przy odbiorze.

Przy pierwszym zakupie niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

 • kopia wpisu do rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej potwierdzone nie dawniej niż 3 miesiące przed zakupem,
 • kopia dokumentu nadania numeru NIP i numeru statystycznego REGON.

Dostawy towaru

 • dostawy dostarczane są przez PPHU „REDAN”
 • dostawy powyżej 300 km dostarczane są wyłącznie w momencie zamówień przekraczających 5000 zł netto przypadających na jeden transport
 • koszty transportu pokrywane są przez PPHU „REDAN”
 • istnieje możliwość odbioru towaru we własnym zakresie

Osobisty odbiór towaru

Towar może odebrać tylko osoba wymieniona w dokumencie rejestracyjnym firmy lub posiadająca aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) pełnomocnictwo podpisane przez osobę/y wymienione w odpisie z Rejestru Handlowego lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. PPHU „REDAN” zastrzega sobie prawo do telefonicznego sprawdzenia autentyczności zamówień i pełnomocnictw. Wydawanie towaru w magazynie firmy odbywa się w godzinach 7.00-15.00.

Reklamacja dostaw

Reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z fakturą ( dokumentem WZ), przyjmowane są najpóźniej w momencie odbioru towaru. W przypadku niezgodność pomiędzy ilością towaru a fakturą ( dokumentem WZ), odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem dostawcy i niezwłocznie powiadomić telefonicznie oraz pisemnie (faxem) PPHU „REDAN”.

Ceny

Aby otrzymać od firmy PPHU „REDAN” cennik, należy skontaktować się z działem handlowym.

Uwaga

Jedyną podstawą egzekwowania przez klienta praw gwarancyjnych jest oryginał faktury. Nasza firma prowadzi na przestrzeni roku różnego rodzaju akcje promocyjne. Istnieje możliwość negocjacji cen.

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia współpracy handlowej z PPHU "REDAN"

Działalność gospodarcza osób fizycznych i spółek cywilnych

 • NIP
 • REGON
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

Spółki prawa handlowego

 • NIP
 • REGON
 • rejestr handlowy (nie starszy niż 3 miesiące)

 

Pomoc

Wszelkie zapytania dotyczące warunków współpracy prosimy kierować do działu handlowego.