Nawiewniki

Nawiewniki

System wentylacji HIGROsterowanej, stworzony w 1984, dostosowuje automatycznie przepływ powietrza w zależności od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia, bez dodatkowego dopływu energii elektrycznej. Zasadą działania elementów wentylacji HIGROsterowanej, tj. nawiewników i kratek, jest zmiana stopnia otwarcia, a w efekcie intensywności przepływu, spowodowana pracą czujnika naturalnego, bez dopływu energii elektrycznej. Praca czujnika wpływa bezpośrednio na stopień otwarcia nawiewników i kratek.

Opis

Siłę napędową elementów wentylacji HIGROsterowanej stanowi naturalny czujnik zbudowany z wiązki taśm z poliamidu. Wykorzystano naturalne właściwości tego materiału do zmiany długości pod wpływem zmieniającej się wilgotności względnej powietrza. Przy wzroście taśma wydłuża się, powodując większe otwarcie przepustnic nawiewników i kratek. Wraz ze spadkiem wilgotności i skróceniem taśm czujnika, przepustnice przymykają się. Należy podkreślić, że nawiewniki skonstruowane są w taki sposób, że czujnik dokonuje pomiaru wilgotności względnej powietrza wyłącznie wewnątrz pomieszczenia.

 

 

 

Co ważne dzięki odpowiedniemu współczynnikowi temperatury otwarcie przepustnicy w nawiewniku odbywa się niezależnie od zmieniających się warunków zewnętrznych, nawet gdy wilgotność bezwzględna jest niewielka, co jest charakterystyczne w zimie.

 

Para wodna jest bez wątpienia najlepszym wskaźnikiem zanieczyszczenia pomieszczeń mieszkalnych. Pranie, gotowanie, suszenie ubrań, ale również oddychanie, wszystkie te procesy związane są z emisją pary wodnej. Budynek pozbawiony sprawnej wentylacji najłatwiej rozpoznać po występujących wkropleniach na najchłodniejszych powierzchniach, co prowadzi nie tylko do uszkodzenia konstrukcji budynku ale wpływa negatywnie na zdrowie mieszkańców*. Praca wentylacji higrosterowanej pozwala utrzymać wilgotność względną powietrza na odpowiednim poziomie. Jednocześnie warto podkreślić, że emisji innych zanieczyszczeń w mieszkaniu np. CO2, towarzyszy zawsze emisja pary wodnej. W związku z tym uzależnienie intensywności wentylacji od tego czynnika pozwoli na utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza

Nawiewniki ciśnieniowe to urządzenia samoregulujące. Ilość dostarczanego przez nie powietrza jest ściśle uzależniona od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym nawiewniki ciśnieniowe osiągają maksymalną wartość wydajności. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się, ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Nawiewniki ciśnieniowe dają użytkownikowi możliwość zamknięcia przysłony, ograniczając przepływ powietrza do minimum.

 

 

* Utrzymanie wilgotności względnej na poziomie od 40 do 60% zapewnia komfortowe warunki mieszkańcom. Wartości poza tym zakresem są groźne zarówno dla budynku jak i dla użytkowników pomieszczeń.

 

Oferujemy nawiewniki:

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i uzależniona jest od indywidualnych ustaleń.

Call Now Button